Aanvullende voorwaarden

S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. en alle aan haar verbonden en in België gevestigde ondernemingen (S.A. CBR International Services en S.A. Carimat Béton)  worden hierna de “Groep” genoemd.

De Aanvullende Voorwaarden zijn aanvullend op de toepasselijke Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van de Groep. Deze Aanvullende Voorwaarden hebben enkel betrekking op het gebruik van deze site en niet op de leveringen die door middel van een factuur voldaan dienen te worden. Door gebruik van deze site aanvaardt u deze Aanvullende Voorwaarden. Deze site dient enkel beschouwd te worden als een aan de klant aangeboden middel om een openstaande schuld te vereffenen aan de Groep. De klant kan per bedrijf  een betaling aan de Groep uitvoeren. De Groep zal de betaling echter toewijzen op basis van de door de klant gekozen bedrijf  en vervolgens op basis van de opgegeven juiste referentie.

Een betaling via deze site zal enkel als uitgevoerd worden beschouwd van zodra de klant een bevestiging krijgt via de site en via e-mail, voor zover het e-mailadres correct ingevuld werd in het daarvoor voorziene vak op deze site. Echter, het enige echte betaalbewijs is de afboeking van het betaalde bedrag via het bankrekeninguittreksel van de klant. De bewijslast voor een uitgevoerde betaling ligt dan ook bij de klant en niet bij de Groep.

Indien de Groep de door de klant uitgevoerde en middels zijn bankrekeninguittreksel aangetoonde betaling niet ontvangt, dient de Groep alles in het werk te stellen om de betaling alsnog te ontvangen of na te gaan waarom de betaling aan de Groep niet werd uitgevoerd. De klant kan voor een foutieve werking van de site niet verantwoordelijk worden gesteld.

De Groep zal alles in het werk stellen om de ontvangen betaling zo snel mogelijk in zijn boekhouding te verwerken met inachtname van de door de klant verstrekte juiste referenties. Indien de referentie niet correct is of door de Groep niet gekend is, behoudt de Groep zich het recht voor de betaling toe te wijzen op de klantenrekening die door de klant op deze site werd gekozen, gebaseerd op één van de bedrijfslogo’s die op deze site worden aangegeven, met inachtname van de wettelijk geldende regels betreffende het toewijzen van betalingen door klanten.

Betwistingen met betrekking tot (niet-)uitvoering van betalingen via deze site worden  voorgelegd aan de bevoegde Handelsrechtbank van Brussel, conform de Algemene Voorwaarden binnen de Groep en waarvan uittreksel op de facturen van de Groep.